การเลี้ยงไก่ชนระบบปิดและการขอใบเคลื่อนย้ายไก่ชน

  • เริ่มหัวข้อโดย admin
  • วันที่เริ่มหัวข้อ

admin

Administrator
Staff Member
#1
การขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคเพื่อป้องกันโรคระบาด และสะดวกในการเคลื่อนย้ายไก่ชน
พร้อมตัวอย่างสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่ผ่านการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานที่เลี้ยงไก่ชน

 

ค้นหาไก่ชน: